Revision

En af vores hovedopgaver er fortsat revision. Området revision har været et af nøgleordene gennem hele vores teoretiske uddannelse til registrerede revisorer. I hele uddannelsen lærer vi at revidere årsrapporter og andre opgørelser for vore kunder, der ved lov eller aftale er underkastet revision.

I de senere års debatter er der kommet mere fokus på os revisorer som værende offentlighedens tillidsrepræsentant. Det betyder at eksterne brugere af vores ydelser ( = reviderede årsrapporter m.m.) som långivere, aktionærer, leverandører og andre interessegrupper skal kunne stole på de informationer der udleveres gennem de af os reviderede årsrapporter. De reviderede årsrapporter inddrages af beslutningstagere med økonomisk betydning for flere interessegrupper.

Ved vores indledende planlægning af en revisionsopgave skal den sikre, at vi udfører vores arbejde så hurtigt og effektivt som muligt. Dette sikres bedst gennem en god indledende planlægning, der sker i samarbejde med vore kunder, samt at det lovpligtige revisionsarbejde kan udføres til den mest optimale pris for kunden.​

Revision er med det formål at årsrapporten skal give et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation på et givet tidspunkt. Revision er den ydelse vi som revisorer kan levere med den størst mulige sikkerhed for at kunderne ikke i årsrapporten finder fejl der ville påvirke andre brugeres opfattelse af årsrapporten.

Ved at en årsrapport er underlagt revision er det medvirkende til at der skabes større tillid overfor brugerne af årsrapporterne.

Vores påtegning på årsrapporten er vores meddelelsesværktøj til brugeren af årsrapporten. Den er medvirkende til at skabe tillid.​​

Book et møde​

Udfyld formularen og vi vender tilbage hurtigst muligt

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Firma

Revision- & Regnskabskontoret ApS

​CVR: 28902867